Skip to content

Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur process ser ut för Kreatum Bygg och Snickeri angående insamling och behandling av dina personuppgifter och anger dina rättigheter. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation).

Det måste alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund, för att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter. Dataskydd och integritetsfrågor är ett ansvar och därför kan det hända att denna policyn uppdateras. Som huvudregel behandlas dina personuppgifter med ditt samtycke, efter att du informerats om behandlingen av din personliga information.

Genom att använda dig av tjänster hos Kreatum Bygg och Snickeri accepterar du denna Integritetspolicy och dess behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också användandet av elektroniska kommunikationskanaler, så som telefon och epost, för att kommunicera och skicka information till dig.

Cookies

Kreatum Bygg och Snickeri använder cookies på kreatumbygg.se för att förbättra din användarupplevelse samt att kunna mäta antalet besökare. Det innefattar analysverktyg som hanteras av tredjepart, vilket är Google som används för detta. Programmet sparar aldrig någon personlig information om dig som besökare när besöker denna webbplats. Skulle du vilja stänga av cookies kan du göra det i din webbläsare.

Behandling av personuppgifter

Denna Integritetspolicy täcker all data som samlas in om dig, till exempel från webbplatser, formulär, sociala media, kontakt per telefon och e-post.

E-post, SMS och annan elektroniskt buren kommunikation omfattas av GDPR. Detta genom att avsändare och mottagare redan gör sig känd genom sådan kommunikation. Om du kommunicerar via e-post eller annan form av kommunikation behandlas den och dess information för att besvara din förfrågan, hantera överenskommelser eller liknande. Det finns möjlighet för återkoppling till dig via e-post och annan kommunikation under vårt samarbete och utförande av tjänst.

När och hur delar vi personuppgifter med andra

Dina personuppgifter kommer inte säljas eller på annat sätt förmedlas till tredje part utöver vad som anges i denna policy om du gett tillstånd att göra det.

Kreatum Bygg och Snickeri kan komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje partners enligt beskrivningen nedan, detta för att kunna genomföra de avtalsmässiga åtagandena gentemot dig. För att din information ska hanteras säkert så följs legala, tekniska och organisatoriska krav.

Överföring till tredje part

Dina personuppgifter lagras och hanteras hos samarbetspartners, systemleverantörer, molntjänstleverantörer och liknande partner. Detta för att kunna utföra åtagandet gentemot dig. Dina uppgifter kommer inte delas till tredje part som på något sätt kolliderar med angivna ändamål eller lagliga grunder.

Myndigheter

Nödvändig information kan komma att lämnas till myndigheter om det finns skyldighet att göra det enligt lag eller om du har godkänt det.

Vid frågor eller funderingar, hör av dig!

Du har rätt att kontakta Kreatum Bygg och Snickeri om du vill ha tillgång till de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse eller överföring. Samt för att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas, då har du rätt att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Simon Poulsen

Kreatum Bygg och Snickeri/Per.nr

gaisarn_8@hotmail.com

—–

Senast uppdaterad: April 2024

Copyright © 2024 · Kreatum Bygg och Snickeri